Det er dig selv der vælger hvilken elleverandør og hvilket elprodukt der skal levere el til din bolig. Der findes efterhånden rigtig mange elleverandører i Danmark, og derfor kan valget sommetider være vanskeligt. Eksempelvis er det ikke kun elleverandøren du skal tage stilling til, men også hvilket elprodukt du foretrækker. Her kan du for eksempel vælge et mere grønt alternativ. Derudover skal du også tage højde for om du selv ejer boligen eller har en udlejer der bestemmer over valget af elleverandør. Hvis du lejer en bolig, vil det være ejeren der hæfter for beslutningen og det vil typisk fremgå af din lejekontrakt, hvilken elleverandør der leverer el til lejligheden eller boligen. Har du dog et ønske om medbestemmelse, så skift elleverandør ved at tage fat i din udlejer og aftal nærmere. Der er altså mange ting forbundet med valget af en elleverandør og elproduktet. Når du har taget et valg, kommer du til selve skiftet af elleverandør, og da dette også indebærer en række overvejelser, får du her en lille guide til hvad skiftet indebærer.  

Overvej hvor meget du sparer 

At skifte elleverandør er gratis. Hvorvidt du sparer ved skiftet, afhænger dermed af prisen på abonnementet og på den el, som den pågældende elleverandør tilbyder. Det der primært afgør prisen er nemlig moms og PSO-afgiften, som danskere betaler for, på baggrund af deres forbrug af elektricitet. Det er altså ikke noget el leverandørerne selv er herre over. Faktisk er det kun 18 % af prisen som du betaler, der afgøres af konkurrence. På den måde er det kun de 18 % der afgør prisen på el, samt et eventuelt abonnement. Selvom dette lyder til, at prisen ikke vil variere betydeligt ved de forskellige elleverandører, er dette ikke tilfældet. Prisen kan nemlig stadig variere rigtig meget fra leverandør til leverandør, og du bør derfor nøje overveje hvilket selskab der kan give dig den billigste pris, eller hvor meget du sparer hvis du foretager et skift.  

Overvej at vælge grøn 

Udover prisen, bør du også overveje hvilket elprodukt du ønsker der skal forsyne din bolig med el. Eksempelvis er der flere elleverandører der kun køber strøm fra vedvarende energikilder, som energi fra vindmøller og solceller. Da vi befinder os i en tid, hvor vedvarende energi og en grøn livsstil bliver mere og mere populær, bør du også overveje om det  også er noget du vil bidrage til. Regeringen sigter mod flere forskellige bæredygtige løsninger, der på et tidspunkt skal erstatte mange miljøbelastende produkter. Derfor kan man med god grund allerede tage en beslutning om at være grøn nu.